Bảng phí sát hạch lái xe ô tô, xe máy mới nhất, áp dụng từ ngày 1/8

Bảng phí sát hạch lái xe ô tô, xe máy mới nhất, áp dụng từ ngày 1/8

Phí sát hạch lái xe của hầu hết các loại phương tiện từ xe máy tới ô tô đều tăng.

Bảng phí sát hạch lái xe ô tô, xe máy mới nhất, áp dụng từ ngày 1/8 - 1

Phí, lệ phí thi sát sạch lái xe vừa tăng so với trước. (Ảnh minh họa)

Bộ Tài chính vừa phát hành Thông tư 37/2023/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ được hoạt động trên các loại phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng. Các mức phí, lệ phí mới cập nhật này áp dụng từ ngày 1/8/2023.

Theo đó, phí sát hạch lái xe của hầu hết các loại phương tiện từ xe máy tới ô tô đều tăng 10.000 – 50.000 đồng/lần, riêng sát hạch lái xe ô tô bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông lần đầu tiên được áp dụng với mức thu 100.000 đồng/lần.

Tên phí, lệ phí Mức thu/lần (VNĐ) Mức tăng so với trước (VNĐ)
Đối với thi sát hạch lái xe các hạng xe A1, A2, A3, A4:

Sát hạch lý thuyết

60.000 20.000

Sát hạch thực hành

70.000 20.000
Đối với thi sát hạch lái xe ô tô (hạng xe B1, B2, C, D, E, F):

Sát hạch lý thuyết

100.000 10.000

Sát hạch thực hành trong hình

350.000 50.000

Sát hạch thực hành trên đường giao thông

80.000 20.000

Sát hạch lái xe ô tô bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông

100.000 Mới áp dụng

* Ghi chú:

– Mức thu phí sát hạch lái xe quy định tại Thông tư này được áp dụng thống nhất trên cả nước (không phân biệt cơ quan thuộc Trung ương quản lý hay cơ quan thuộc địa phương quản lý).

– Người dự sát hạch để được cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ phần nào thì nộp phí sát hạch lái xe phần đó (tính theo lần sát hạch: Sát hạch lần đầu, sát hạch lại).

Ngoài ra, Thông tư 37/2023/TT-BTC cũng quy định lệ phí cấp bằng, chứng chỉ được hoạt động trên các loại phương tiện (gồm cấp mới, cấp lại, cấp đổi giấy phép lái xe quốc gia lẫn quốc tế) là 135.000 đồng/lần.

Phí sát hạch lái xe của hầu hết các loại phương tiện từ xe máy tới ô tô đều tăng.

Bảng phí sát hạch lái xe ô tô, xe máy mới nhất, áp dụng từ ngày 1/8 - 1

Phí, lệ phí thi sát sạch lái xe vừa tăng so với trước. (Ảnh minh họa)

Bộ Tài chính vừa phát hành Thông tư 37/2023/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ được hoạt động trên các loại phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng. Các mức phí, lệ phí mới cập nhật này áp dụng từ ngày 1/8/2023.

Theo đó, phí sát hạch lái xe của hầu hết các loại phương tiện từ xe máy tới ô tô đều tăng 10.000 – 50.000 đồng/lần, riêng sát hạch lái xe ô tô bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông lần đầu tiên được áp dụng với mức thu 100.000 đồng/lần.

Tên phí, lệ phí Mức thu/lần (VNĐ) Mức tăng so với trước (VNĐ)
Đối với thi sát hạch lái xe các hạng xe A1, A2, A3, A4:

Sát hạch lý thuyết

60.000 20.000

Sát hạch thực hành

70.000 20.000
Đối với thi sát hạch lái xe ô tô (hạng xe B1, B2, C, D, E, F):

Sát hạch lý thuyết

100.000 10.000

Sát hạch thực hành trong hình

350.000 50.000

Sát hạch thực hành trên đường giao thông

80.000 20.000

Sát hạch lái xe ô tô bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông

100.000 Mới áp dụng

* Ghi chú:

– Mức thu phí sát hạch lái xe quy định tại Thông tư này được áp dụng thống nhất trên cả nước (không phân biệt cơ quan thuộc Trung ương quản lý hay cơ quan thuộc địa phương quản lý).

– Người dự sát hạch để được cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ phần nào thì nộp phí sát hạch lái xe phần đó (tính theo lần sát hạch: Sát hạch lần đầu, sát hạch lại).

Ngoài ra, Thông tư 37/2023/TT-BTC cũng quy định lệ phí cấp bằng, chứng chỉ được hoạt động trên các loại phương tiện (gồm cấp mới, cấp lại, cấp đổi giấy phép lái xe quốc gia lẫn quốc tế) là 135.000 đồng/lần.


Quy định mới nhất về đào tạo, sát hạch bằng lái x