Huyndai SmartSense

Từ việc kiểm tra các điểm mù đến điều hướng các điểm đỗ xe chật hẹp, các tính năng của SmartSense giống như một cặp mắt bổ sung đang quan sát bạn—và có thể giúp bạn lái xe dễ dàng hơn khi bạn muốn.